email telefoon

Privacy

  • Persoonsgegevens die door middel van formulieren of op enige andere wijze worden verkregen zullen niet verstrekt worden aan derden, behalve wanneer de gebruiker daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.
  • Daar waar uw persoonsgegevens verkregen of verwerkt worden, staat vermeld voor welke doeleinden deze gebruikt worden.
  • Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u uw naam en adres opstuurt in het kader van een vraag die u heeft, deze gegevens niet worden gebruikt voor welk ander doel dan ook.
  • Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.
  • Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker.
  • Indien we een cookie plaatsen bij het bezoek aan de website, dan wordt deze enkel gebruikt om de functionaliteit te verbeteren. Deze cookie wordt voor geen enkel ander doelstelling gebruikt.
  • Moose Copywriting maakt geen gebruik van functionele cookies.
  • Gebruikers kunnen de cookies na gebruik van de site verwijderen uit de browser of instellen dat na iedere sessie cookies worden verwijderd. Moose Copywriting gebruikt alleen analytische cookies van Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics op de website moosecopywriting.be om inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de site. Hoeveel bezoekers er per dag zijn en wie de website bezoeken. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. U kunt deze opvragen door een mail te sturen naar info@moosecopywriting.be. De gegevens die verzamelt worden via Google Analytics worden alleen voor intern inzicht gebruikt en niet gedeeld met anderen.
  • Moose Copywriting wenst de privacy richtlijnen strikt te hanteren.